Written By: admin on Listopad 22, 2010 Komentarze są wyłączone

Zjawisko wyjazdu młodych, ale i starszych ludzi za granice jest praktykowane od dłuższego czasu. Przede wszystkim proces ten rozszerzył się, gdy w maju 2004 roku staliśmy się członkami Unii Europejskiej i kolejne kraje zaczęły wyrażać zgodę na legalną pracę na ich terenie. Polacy wyjeżdżają głównie na wyspy brytyjskie, do Holandii i Niemiec. Celem tych wypraw jest zarabianie pieniędzy, których nie są w stanie dorobić się w naszym państwie. Miesięczne wynagrodzenie za granicą jest znacznie wyższe, aniżeli te wypracowane w kraju. Polacy pracują głównie fizycznie, ale zjawisko to nie jest regułą. Osobom znającym język, zaradnym i ambitnym udaje się znaleźć ciekawą, na wysokim stanowisku pracę. Najczęściej wyjeżdża się na miesiące wakacyjne. Są osoby, które wyjeżdżają do pracy na pół bądź cały rok. Jednak coraz więcej osób decyduje się zostać za granicą na stałe. Wierzą, że w Polsce nie mają perspektyw na lepsze życie i układają je sobie poza granicami naszego państwa. Państwo polskie próbuje przerwać to postępowanie jednakże działania poza obszernymi przemowami są żadne.

more→
Written By: admin on Październik 3, 2010 Komentarze są wyłączone

Dawniej wyraźnie podzielone, dzisiaj granice zostają przekroczone. Mowa o zawodach w których kiedyś pracowali wyłącznie mężczyźni a w zupełnie innych kobiety. Do typowo męskich zawodów należały między innymi górnik, mechanik samochodowy, dekarz, hydraulik, polityk, kierowca komunikacji miejskiej oraz budowlaniec. Natomiast kobiety widziano wyłącznie w roli gospodyni domowej, pielęgniarki, sprzedawczyni, kosmetyczki lub przedszkolanki. W ostatnim czasie podziały te przestają mieć racje bytu. Kobiety stają się coraz silniejsze i wkraczają do zawodów w których wcześniej nie miały szans się spełniać. Z kolei mężczyźni nie tyle co zniewieściali ile poszli po rozum do głowy i rozpoczęli prace, które wcześniej uważali za im uwłaczające. Panie coraz częściej spotykamy na przykład w polityce czy za kierownicą autobusów tudzież tramwajów. Natomiast panowie prowadzą dom, zostają położnymi oraz kucharzami. Bo nie ważna jest płeć. Każdy człowiek jest indywidualnością i powinien pracować tam, gdzie tego pragnie, a nie gdzie pozwalają mu społeczne ustalenia.

more→
Written By: admin on Wrzesień 20, 2010 Komentarze są wyłączone

Obecnie niemal każda kobieta jest aktywna zawodowo. Chce się realizować i osiągać sukcesy w pracy. Lecz przychodzi taki moment, gdy budzi się w niej instynkt macierzyński i postanawia urodzić dziecko. Okres ciąży każda pani przeżywa inaczej. Ale na każdą przychodzi czas pójścia na zwolnienie lekarskie. Czas odstawienia pracy na bok i odpoczynku, skupienia się na sobie i dziecku. Kiedy już maleństwo przyjdzie na świat i zaczyna dorastać mamy idą na urlop macierzyński. Po nim zgodnie z polskim prawem przysługuje im urlop wychowawczy. I tu rodzi się pytanie: Zostać z dzieckiem czy wrócić do pracy? Dla tych mam, które zdecydowały się wrócić powstaje kolejne pytanie: Czy nie wypadły z obiegu i czy po powrocie do pracy nie stracą jej lada dzień? Powrót do pracy jest trudnym doświadczeniem. Ciężkie jest rozstanie z dzieckiem a sytuacja w zakładzie pracy często jest równie trudna. Jak postąpić? Nie znaleziono jeszcze gotowej recepty z najlepszym rozwiązaniem. Uważam, że sytuacje tego typu należy rozwiązywać indywidualnie. Każde dziecko, każda mama, każdy zakład pracy jest inny.

more→
Written By: admin on Sierpień 23, 2010 Komentarze są wyłączone

Bezrobociem nazywamy zjawisko społeczne w którym ludzie zdolni do pracy, którzy deklarują chęć jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Mówimy o nim, gdy liczba osób poszukujących pracy jest większa niż liczba ludzi zdolnych do pracy. Bezrobocie to najtrudniejszy problem społeczno-gospodarczy. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się między innymi recesję ekonomiczną, zastąpienie pracy ludzkiej maszynami nowej technologii, restrukturyzację przemysłu i likwidację niektórych gałęzi przemysłu, zmiany w organizacji pracy, ograniczenie produkcji i przenoszenie zakładów do innego regionu. Natomiast skutkami tegoż zjawiska są na przykład pogorszony standard życia bezrobotnego, izolacja społeczna, a w dalszej konsekwencji wzrost przestępczości. Bezrobocie dotyka nie tylko samych bezrobotnych, traci na tym również społeczeństwo. Bezrobotni zwiększają koszty świadczeń socjalnych oraz negatywne zjawiska takie jak na przykład alkoholizm, przestępczość, kradzieże. Aby zmniejszyć to negatywne zjawisko potrzeba starań samych zainteresowanych, ale i rządu RP i samorządów lokalnych.

more→
Written By: admin on Lipiec 5, 2010 Komentarze są wyłączone

Czarny strój, brudna twarz, mnóstwo guzików, na głowie czarny kapelusz a na ramieniu drabina i miotła oto kominiarz. Zawód ten owiany jest pewną magią. Niemal każdy z nas widząc kominiarza łapie się za guzik a w myślach wypowiada życzenie wierząc, że się spełni. Spotkany kominiarz wróży udany dzień. Tymczasem zawód kominiarza nie jest wcale taki różowy choć coraz bardziej się zmienia. Praca ta zmienia się w miarę jak świat idzie do przodu, ewaluuje budownictwo, rozwija się sposób ogrzewania i wentylacja domów czy mieszkań. Kiedyś kominiarz przede wszystkim czyścił kominy i oczyszczał przewody z sadzy. W miarę postępu przybyło im zadań. Dzisiaj kominiarz nadal czyści, odgruzowuje i udrażnia przewody kominowe, ale i spalinowe oraz wentylacyjne. Obowiązkiem kominiarza jest coroczny przegląd budynków. Z swojej pracy na zlecenie administracji przygotowuje opinie i ekspertyzy dotyczące stanu przewodów dla wydziałów architektury i zakładów gazowniczych. Ogólnie pisząc to celem pracy kominiarza jest ochrona zdrowia, życia i mienia ludzi, poprzez zapobieganie pożarom i zatruciom spalinami.

more→
  Copyright ©2009 Aukcje internetowe, All rights reserved.| Powered by WordPress | WPElegance2Col theme by Techblissonline.com