Home » Bez kategorii

Bezrobocie

Written By: admin on Sierpień 23, 2010 Komentarze są wyłączone

Bezrobociem nazywamy zjawisko społeczne w którym ludzie zdolni do pracy, którzy deklarują chęć jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Mówimy o nim, gdy liczba osób poszukujących pracy jest większa niż liczba ludzi zdolnych do pracy. Bezrobocie to najtrudniejszy problem społeczno-gospodarczy. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się między innymi recesję ekonomiczną, zastąpienie pracy ludzkiej maszynami nowej technologii, restrukturyzację przemysłu i likwidację niektórych gałęzi przemysłu, zmiany w organizacji pracy, ograniczenie produkcji i przenoszenie zakładów do innego regionu. Natomiast skutkami tegoż zjawiska są na przykład pogorszony standard życia bezrobotnego, izolacja społeczna, a w dalszej konsekwencji wzrost przestępczości. Bezrobocie dotyka nie tylko samych bezrobotnych, traci na tym również społeczeństwo. Bezrobotni zwiększają koszty świadczeń socjalnych oraz negatywne zjawiska takie jak na przykład alkoholizm, przestępczość, kradzieże. Aby zmniejszyć to negatywne zjawisko potrzeba starań samych zainteresowanych, ale i rządu RP i samorządów lokalnych.

Tags: , , , , , , ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Comments are closed.

  Copyright ©2009 Aukcje internetowe, All rights reserved.| Powered by WordPress | WPElegance2Col theme by Techblissonline.com